cloud_download Stáhnout
Verze: 0.6

Zabezpečení

V konfiguračním souboru "config/security" je potřeba nastavit uživatelské role a jednotlivé uživatele.

{
 "role": {
  "ROLE_ADMIN": ["ROLE_USER"],
  "ROLE_USER": true
 },
 "provider": {
  "Gephart\\Security\\Provider\\StaticProvider": {
   "entity": "Gephart\\Security\\Entity\\User",
   "algorithm": "bcrypt",
   "cost": "10",
   "salt": "secretsalt"
  }
 },
 "users": {
  "admin": {
   "password": "$2y$10$j6lJ7QaHidjNdHUI0bBNZOkb0wrr2o4r.qBlbqtChZbLPCWgfxKdC",
   "roles": ["ROLE_ADMIN"]
  }
 }
}

Následně jen stačí pomocí anotace nastavit potřebné oprávnění, které uživatel potřebuje.

<?php

class AdminController {

  /**
   * @Security ROLE_ADMIN
   */
  public function index(){
    // ...
  }
}

Přihlášení

Přihlášení lze provést jednoduše pomocí formuláře a následného odchycení v kontroleru:

<?php

namespace Admin\Controller;

use Gephart\Security\Authenticator\Authenticator;
use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;

final class DefaultController
{

  /**
   * @var ServerRequestInterface
   */
  private $request;

  /**
   * @var Authenticator
   */
  private $authenticator;

  public function __construct(
    ServerRequestInterface $request,
    Authenticator $authenticator
  )
  {
    $this->request = $request;
    $this->authenticator = $authenticator;
  }

  public function index()
  {
    $postData = $this->request->getParsedBody();

    if (!empty($postData["email"]) && !empty($postData["password"])) {
      $email = $postData["email"];
      $password = $postData["password"];

      if ($this->authenticator->authorise($email, $password)) {
        // ... akce provedené po přihlášení, většinou přesměrování
      }
    }

    // ...
  }
}

V případě neúspěšného přihlášení je vyvolána výjimka v metodě Authentificator::authorise, v přihlášení je nutné tedy její odchycení.

try {
  if ($this->authenticator->authorise($email, $password)) {
    // ... akce provedené po přihlášení, většinou přesměrování
  }
} catch (\Exception $e) {
  // ... akce provedé při neúspěchu
}

Příklad odhlašovacího kontroleru:

<?php

namespace App\Controller;

use Gephart\Routing\Router;
use Gephart\Security\Authenticator\Authenticator;

final class LogoutController
{

  /**
   * @var Authenticator
   */
  private $authenticator;

  /**
   * @var Router
   */
  private $router;

  public function __construct(
    Authenticator $authenticator,
    Router $router
  )
  {
    $this->authenticator = $authenticator;
    $this->router = $router;
  }

  /**
   * @Route {
   * "rule": "/logout",
   * "name": "logout"
   * }
   */
  public function index() {
    $this->authenticator->unauthorise();
    $this->router->redirectTo("login");
  }
}