cloud_download Stáhnout
Verze: 0.6

První stránka v MVC

Pro jednoduché použítí si ukážeme klasické použí frameworku pro jednoduchou stránku napsanou v architektuře MVC.

Model

src/App/Model/Page.php

<?php

namespace App\Model;

final class Page
{

  public function getPage()
  {
    return [
      "title" => "První stránka v MVC",
      "content" => "<p>Obsah první stránky.</p>"
    ];
  }

}

View

template/page.html.twig

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>{{ "{{" }} page.title {{ "}}" }}</title>
  </head>
  <body>
    <h1>{{ "{{" }} page.title {{ "}}" }}</h1>

    {{ "{{" }} page.content {{ "}}" }}
  </body>
</html>

Controller

src/App/Controller/PageController.php

<?php

namespace App\Controller;

use App\Model\Page;
use Gephart\Framework\Response\TemplateResponseFactory;

final class PageController
{
  /**
   * @var Page
   */
  private $page;

  /**
   * @var TemplateResponseFactory
   */
  private $response;

  public function __construct(TemplateResponseFactory $response, Page $page)
  {
    $this->response = $response;
    $this->page = $page;
  }

  /**
   * @Route /
   */
  public function run()
  {
    $page = $this->page->getPage();

    return $this->response->createResponse("page.html.twig", [
      "page" => $page
    ]);
  }

}