cloud_download Stáhnout
Verze: 0.6

Controller

Controller slouží jako most mezi aplikační vrstvou modelu a šablonou.

Na základě požadavku (request), což může být jen konkrétní cesta, si z modelů vezme data a předá je šabloně:

src/App/Controller/PageController.php

<?php

namespace App\Controller;

use App\Model\Page;
use Gephart\Framework\Response\TemplateResponseFactory;

final class PageController
{
  /**
   * @var Page
   */
  private $page;

  /**
   * @var TemplateResponseFactory
   */
  private $response;

  public function __construct(TemplateResponseFactory $response, Page $page)
  {
    $this->response = $response;
    $this->page = $page;
  }

  /**
   * @Route /
   */
  public function run()
  {
    $page = $this->page->getPage();

    return $this->response->createResponse("page.html.twig", [
      "page" => $page
    ]);
  }

}