cloud_download Stáhnout
Verze: 0.6

Routování

.htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /index.php?_route=$1 [L,QSA]

index.php

Hlavní soubor

 • Vytvoří se "request"
 • Předá se jádru frameworku
 • Vrátí "response" a vyrenderuje ho.

To je celé kouzlo.

<?php

use Gephart\Framework\Kernel;
use Gephart\Http\RequestFactory;

include_once __DIR__ . "/../vendor/autoload.php";

$request = (new RequestFactory())->createFromGlobals();

$kernel = new Kernel($request);

$response = $kernel->run();
echo $kernel->render($response);

/config/routing.json

Autoloading routes from controllers

{
 "autoload": "src/"
}

/src/App/Controller/DefaultController.php

<?php

namespace App\Controller;

use Gephart\Framework\Facade\Response;

class DefaultController
{
  /**
   * @Route /
   */
  public function index() {
    return Response::text("Hello World");
  }
}

Nastavení routy:

/**
 * @Route {
 * "rule": "/page/{slug}/{limit}/{offset}",
 * "name": "page_detail",
 * "requirements": {
 *   "limit": "[0-9]+",
 *   "offset": "[0-9]+"
 * }
 * }
 */
public function index($slug, $limit, $offset) {
  return Response::text("Hello " . $slug);
}

RoutePrefix

Následující nastavení odpovídá požadavku "/admin/page".

<?php

namespace App\Controller;

use Gephart\Framework\Facade\Response;

/**
 * @RoutePrefix /admin
 */
class AdminController
{
  /**
   * @Route /page
   */
  public function index() {
    return Response::text("Hello Admin");
  }
}

Generování URL

<?php

namespace App\Controller;

use Gephart\Framework\Facade\Response;
use Gephart\Framework\Facade\Router;

class DefaultController
{
  /**
   * @Route {
   * "rule": "/page/{slug}/{limit}/{offset}",
   * "name": "page_detail",
   * "requirements": {
   *   "limit": "[0-9]+",
   *   "offset": "[0-9]+"
   * }
   * }
   */
  public function index($slug, $limit, $offset) {
    $url = Router::generateUrl("page_detail", [
      "slug" => "articles",
      "limit" => "10",
      "offset" => "20",
    ]);

    return Response::text("Hello World - " . $url);
  }
}