cloud_download Stáhnout
Verze: 0.6

ORM - Práce s Entitami

ORM slouží jako vrstva nad databází pro přístup k uloženým datům.

Konfikurace

Pro nastavení připojení k databázi je nutný soubor "orm.json" v konfigurační složce, tedy například: "config/orm.json"

{
 "driver": "mysqli",
 "hostname": "localhost",
 "port": 3306,
 "username": "root",
 "password": "",
 "database": "gephart"
}

Entita

Entita je třída ve které jsou vlastnosti přístupné pomocí getterů a setterů.

V anotacích u vlastností definujeme jejich název a typ v databázi. U entity se v anotaci definuje název tabulky.

Příklad entity News uložené v "/src/App/Entity/News.php":

<?php

namespace App\Entity;

/**
 * @ORM\Table news
 * @ORM\Translation
 */
class News
{

  /**
   * @var int
   *
   * @ORM\Id
   */
  private $id = 0;

  /**
   * @var string
   *
   * @ORM\Type VARCHAR(255)
   * @ORM\Column title
   * @ORM\Translatable
   */
  private $title = "";

  /**
   * @var string
   *
   * @ORM\Type TEXT
   * @ORM\Column content
   * @ORM\Translatable
   */
  private $content = "";

  /**
   * @var bool
   *
   * @ORM\Type TINYINT(1)
   * @ORM\Column active
   * @ORM\Translatable
   */
  private $active = false;

  /**
   * @var \DateTime
   *
   * @ORM\Type DATE
   * @ORM\Column date
   * @ORM\Translatable
   */
  private $date;

  public function __construct()
  {
    $this->date = new \DateTime();
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getId(): int
  {
    return $this->id;
  }

  /**
   * @param int $id
   */
  public function setId(int $id)
  {
    $this->id = $id;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTitle(): string
  {
    return $this->title;
  }

  /**
   * @param string $title
   */
  public function setTitle(string $title)
  {
    $this->title = $title;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getContent(): string
  {
    return $this->content;
  }

  /**
   * @param string $content
   */
  public function setContent(string $content)
  {
    $this->content = $content;
  }

  /**
   * @return bool
   */
  public function isActive(): bool
  {
    return $this->active;
  }

  /**
   * @param bool $active
   */
  public function setActive(bool $active)
  {
    $this->active = $active;
  }

  /**
   * @return \DateTime
   */
  public function getDate(): \DateTime
  {
    return $this->date;
  }

  /**
   * @param \DateTime $date
   */
  public function setDate(\DateTime $date)
  {
    $this->date = $date;
  }

}

Repozitář

Repozitář slouží vytáhnutí entit (už namapovaných objektů) z databáze.

Základní repozitář v "/src/App/Repository/NewsRepository.php" k entitě News může vypadat následovně:

<?php

namespace App\Repository;

use App\Entity\News;
use Gephart\ORM\EntityManager;

class NewsRepository
{

  /**
   * @var EntityManager
   */
  private $entity_manager;

  /**
   * @var string
   */
  private $entity_class;

  public function __construct(EntityManager $entity_manager)
  {
    $this->entity_class = News::class;
    $this->entity_manager = $entity_manager;
  }

  public function findBy(array $find_by = [], array $params = [])
  {
    return $this->entity_manager->findBy($this->entity_class, $find_by, $params);
  }

  public function find(int $id)
  {
    $result = $this->findBy(["id = %1", $id]);

    if (is_array($result) && !empty($result[0])) {
      return $result[0];
    }

    return null;
  }

}

Vygenerování tabulky

Třída Gephart\ORM\EntityManager má metodu, které okamžitě vytvoří tabulku v nastavené databázi.

$entity_manager = $container->get(\Gephart\ORM\EntityManager::class);
$entity_manager->createTable(\App\Entity\News::class);
// Hotovo, tabulka vytvořena

Controller

Nyní je vše připravené pro to, abychom mohli vytvářet, upravovat, vytahovat a mazat entity.

Zde je příklad controlleru "/src/App/Controller/NewsController.php", který to vše dělá:

<?php

namespace App\Controller;

use App\Entity\News;
use App\Repository\NewsRepository;
use Gephart\Framework\Response\TemplateResponse;
use Gephart\ORM\EntityManager;
use Gephart\Request\Request;
use Gephart\Routing\Router;

class NewsController
{

  /**
   * @var Router
   */
  private $router;

  /**
   * @var TemplateResponse
   */
  private $template_response;

  /**
   * @var Request
   */
  private $request;

  /**
   * @var NewsRepository
   */
  private $news_repository;

  /**
   * @var EntityManager
   */
  private $entity_manager;

  public function __construct(
    Router $router,
    TemplateResponse $template_response,
    Request $request,
    EntityManager $entity_manager,
    NewsRepository $news_repository
  )
  {
    $this->router = $router;
    $this->template_response = $template_response;
    $this->request = $request;
    $this->news_repository = $news_repository;
    $this->entity_manager = $entity_manager;
  }

  /**
   * @Route {
   * "rule": "/admin/news",
   * "name": "admin_news"
   * }
   */
  public function index()
  {
    if ($this->request->post("title")) {
      $news = new News();
      $news->setTitle($this->request->post("title"));
      $news->setContent($this->request->post("content"));
      $news->setActive($this->request->post("active"));
      $news->setDate(new \DateTime($this->request->post("date")));

      $this->entity_manager->save($news);

      $url = $this->router->generateUrl("admin_news");
      header("location: $url");
      exit;
    }

    $news = $this->news_repository->findBy([], [
      "ORDER BY" => "date DESC"
    ]);

    return $this->template_response->template("admin/news.html.twig", [
      "news" => $news
    ]);
  }

  /**
   * @Route {
   * "rule": "/admin/news/edit/{id}",
   * "name": "admin_news_edit"
   * }
   */
  public function edit($id)
  {
    $new = $this->news_repository->find($id);

    if ($this->request->post("title")) {
      $news->setTitle($this->request->post("title"));
      $news->setContent($this->request->post("content"));
      $news->setActive($this->request->post("active"));
      $news->setDate(new \DateTime($this->request->post("date")));

      $this->entity_manager->save($news);

      $url = $this->router->generateUrl("admin_news_edit", ["id"=>$news->getId()]);
      header("location: $url");
      exit;
    }


    return $this->template_response->template("admin/news.edit.html.twig", [
      "new" => $new
    ]);
  }

  /**
   * @Route {
   * "rule": "/admin/news/delete/{id}",
   * "name": "admin_news_delete"
   * }
   */
  public function delete($id)
  {
    $news = $this->news_repository->find($id);
    $news->setId($id);
    $this->entity_manager->remove($news);

    $url = $this->router->generateUrl("admin_news");
    header("location: $url");
    exit;
  }

}