cloud_download Stáhnout
Verze: 0.5

Generátor

Jedná se o generátor kódu, pro snadnější tvorbu CRUDu.

Principiálně to funguje tak, že si naklikáte modul (entitu) a atributy a následně vygenerujete: entitu, repozitář, tabulku v databázi, controller a šablonu pro výpis a editaci.

Lze si tak naklikat naprosto základní administraci a díky tomu, že kód je vygenerovaný, lze v určitém bodě přestat generátor používat a kód si upravit podle potřeb.

Naklikání entity a vygenerování kódu

Po instalaci Gepharta se generátor nachází na URL s admin prefixem.

http://localhost/blog/web/admin

Výchozí přihlašovací údaje jsou:
e-mail: admin@admin.admin
heslo: admin.123

Nyní v následujících 10 printscreenech ukážu postup pro vytvoření a vygenerování modulu „Testovací modul“:

Kód (soubory zvýrazněné červenou barvou) se vygeneroval do následující struktury: